Готовимся к олимпиаде

Олимпиада 2010Olümpiaadi temaatika ja kirjandus (gümnaasium) http://www.teaduskool.ut.ee/3203


http://www.tamme.tartu.ee/projektid/bio/ конспект по ботанике
http://biomedicum.ut.ee/arfs/opetamine/bioloogia/juhend/Juhend%20zooloogidele.pdf анатомия и физиология
http://biomedicum.ut.ee/~dyyna/Gen_yl_valik.pdf задания по генетике
http://www.loodus.ee/kaitumisokoloogia/loengud.html
http://cellbio.ebc.ee/rakubio/reticul.html клеткаVastused Korduma Kippuvatele Küsimustele:
________________________________________
Kes võivad olümpiaadil osaleda?
Olümpiaadide esimeses voorus võivad osaleda kõik kooliõpilased, kellel asja vastu huvi ja kelle vanusrühmale võistlust korraldatakse. Samas on olümpiaadidel osalemine vabatahtlik, kedagi selleks sundida ei saa.
Praktika näitab, et enamasti tulevad olümpiaadile need:
• keda vastav aine huvitab
• kes soovivad end arendada
• kellel on loomulik huvi probleemide ja keerukate ülesannete lahendamise vastu
• kellel on tahtmine end proovile panna, teada saada oma võimete piire
• kes tahavad oma teadmisi ja oskusi võrrelda oma eakaaslastega

Kui tahaksid mõnest olümpiaadist osa võtta, aga ei tea, millest alustada, võiksid kõigepealt rääkida oma aineõpetajaga, kes tõenäoliselt oskab üht-teist soovitada. Kindlasti võib nõu küsida ka teaduskoolist, selleks me siin olemegi.
Olümpiaadidele tulevad õpilased eri teid pidi – mõned näitavad ise huvi üles ja registreeruvad, teistel soovitavad olümpiaadil osaleda õpetajad või pereliikmed. Mõnedes ainetes pääseb olümpiaadile ka lahtiste võistluste kaudu.
________________________________________
Mida annab õpilasele olümpiaadil osalemine?
• see on huvitav
• innustab iseseisvalt töötama, rohkem ainesse süvenema
• tänu oma võimetele ja tööle saavutatakse edu
• saab ülevaate oma võimetest, saab head materjali eneseanalüüsiks
• saab suhelda sarnaste huvide ja võimetega eakaaslastega
• keerukate ülesannete lahendamine on lahe ja annab juurde enesekindlust

Hea tulemus olümpiaadil sünnib tavaliselt tänu omaenese tööle ja andekusele. Samas ei peaks kurvastama ka need, kes olümpiaadil esimeste hulka ei jõua – olümpiaad on üks võimalus enda proovilepanekuks. Nii mõnelegi andekale noorele sobib hoopis paremini pikema uurimistöö kirjutamine.
Hea on teada sedagi, et olümpiaadidel edukalt esinenud õpilased saavad soodustusi kõrgkoolidesse sisseastumisel.
________________________________________
Kas olümpiaadil osalemine on kohustuslik?
Ei, olümpiaadil osalemine on vabatahtlik, kedagi selleks sundida ei saa. Aga kindlasti on olümpiaadil osalemine huvitav kogemus, nii et kui keegi soovitab sul osaleda, võiksid proovida.
________________________________________
Kuidas olümpiaadiks valmistuda?
Alustuseks võiksid uurida, millised võistlused üldse toimuvad ning kus ja millal. Kindlasti oleks mõistlik tutvuda olümpiaadi juhendiga, st teha endale selgeks mängureeglid. Kui midagi jääb ebaselgeks, võiks korraldajatelt alati lisainfot küsida.
Olümpiaadiks sisuliselt ette valmistuda aitab:
• ettevalmistus koolides - räägi oma aineõpetajale oma kavatsusest osaleda olümpiaadil ja küsi abi olümpiaadiks ettevalmistumisel
• iseseisev töö - tutvu eelmiste aastate olümpiaadide võistlusmaterjalidega veebilehel ja otsi lisaks ainealaseid raamatuid jm materjale, mida saad iseseisvalt läbi töötada
• lisakursused - näiteks võid vaadata, kas teaduskooli kursuste hulgas on midagi huvipakkuvat.
________________________________________
Aga kui ma ei võida?
Olümpiaadil kaotada on raske – kui auhinnalist kohta ei võida, siis teadmisi ja kogemusi saab sealt ikka juurde. Olümpiaad on sportlikus mõttes kõrgliiga, kus ka viimased kohad tähendavad üle keskmise taset.
________________________________________
Kust saab olümpiaadide kohta infot?
• koolist aineõpetajalt
• olümpiaadide veebilehelt
• olümpiaadide listist
• teaduskoolist
Millal toimus Eestis esimene olümpiaad?
Esimene täppisteaduste olümpiaad toimus Eestis 1953/54 õppeaastal.

Millised on olnud Eesti tulemused rahvusvahelistel võistlustel?
Eesti õpilased on rahvusvahelistel võistlustel saavutanud väga häid tulemusi. Alates 1992. aastast, mil Eesti osaleb ülemaailmsetel olümpiaadidel, on igal aastal meie õpilased naasnud koju medalitega.
Näiteks 2006. aastal osalesid Eesti võistkonnad 13 rahvusvahelisel võistlusel (sh kolmel Balti olümpiaadil), kokku 65 õpilast. Neilt võistlustelt toodi Eestisse 2 kuldmedalit, 10 hõbedat (neist 2 meeskondlikku), 12 pronksmedalit ning 9 õpilast pälvisid diplomi või said rahvusvahelisel võistlusel muul viisil ära märgitud.

0 comments:

Post a Comment