Синапс, Рефлекторная дуга.

Синапс
http://www.youtube.com/watch?v=xMCQPHb3iSw

Рефлекторная дуга

http://www.youtube.com/watch#!v=Y5nj3ZfeYDQ&feature=related

0 comments:

Post a Comment